Stadiu proiecte cu finanțare europeană

Social

În domeniul fondurilor europene nerambursabile, Primăria Municipiului Călărași  are în prezent semnate 21 de contracte de finanțare în valoare de 41,28 milioane Euro, aflate astăzi, 14 iulie 2020, în diverse stadii de implementare, și urmând, ca în cel mai scurt timp (aproximativ 4 luni) să semneze încă 9 contracte de finanțare în valoare totala de 10,8 milioane Euro.

La începutul anului 2016, Primăria Municipiului Călărași  s-a confruntat cu o mare provocare – a absorbției  sumei de 24,7097 milioane Euro prin proiecte finanțabile din POR 2014-2020, la care urma să se adauge  2% contribuția PMC, procedeu aplicat tuturor municipiilor reședinta de județ din țară.

Pentru toate domeniile propuse de către finanțator, Primăria Municipiului Călărași  a pregătit și a depus la ADR Sud Muntenia15 proiecte în valoare  totală de 34,26 milioane Euro (reprezentand 138,65% față de ținta propusă, mai mult cu 9,5503 milioane Euro).

Astfel, Călărași  este primul municipiu resedință de județ din Regiunea Sud-Muntenia care a semnat un contract de finantare din Axa 4.1 a POR, aceea destinată proiectelor de mobilitate urbană, și anume, proiectul destinat reducerii emisiilor de carbon prin modernizarea Străzii București, în valoare de 9,35 milioane Euro.

Totodată, Primăria Municipiului Călărași  a obținut finanțare pentru alte 11 proiecte în cadrul Programului Operațional de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2014-2020 (INTERREG V-A), POCA 2014-2020, Comisia Europeană, POPAM 2014-2020 și din Fondul de Mediu, toate câștigate în sistem competitiv, la concurență cu celelalte primării din țară participante.

Toate proiectele depuse au fost aprobate pentru finanțare, astfel încât, la acest moment, în proiectele aflate în implementare se desfășoară activitățile aprobate, după cum urmează:

-achiziții de servicii

-achiziții de proiectare la stadiul PT și execuție de lucrări,

-achiziții furnizări  de bunuri

Pentru toate cele 21 de proiecte sunt contractate, aproape în totalitate, activitățile de informare și publicitate, audit, consultanță, verificare tehnică etc.

Menționăm faptul că, deși activitățile de achiziție de realizare proiect tehnic și execuție lucrări sunt în derulare, acestea vor fi considerate ca fiind îndeplinite abia la semnarea contractelor respective, deci la finalizarea achizițiilor.

Pentru informarea reală și obiectivă,  un proiect parcurge de la pregătirea lui și până la finalizare, următoarele etape obligatorii. De subliniat este faptul că de la conceperea proiectului, până la etapa de semnare a contractului de finanțare, pot trece peste 2 ani.

 1. Pregătire (studii de specialitate, achiziție servicii proiectare, realizare documentații tehnice, achiziție consultant, realizare planuri de dezvoltare, aprobare și avizare documentații, etc);
 2. Depunere la finanțator și evaluare;
 3. Semnare contract de finanțare;
 4. Implementare:
  1. Pregătire documentații achiziții (realizare SF);
  1. Realizare achiziții (proiectant, consultant, informare, promovare, audit, verificare tehnică, asistență tehnică proiectant, asistență tehnică dirigenție de șantier, execuție lucrări, etc);
  1. Întocmire  documentație tehnică PT și avizare-autorizare;
  1. Execuție lucrări;
  1. Recepție lucrări;
  1. Echipare și dotare;
  1. Instruire personal utilizare;
  1. Activități de informare și publicitate;
  1. Activități de consultanță;
  1. Activități de promovare;
  1. Activități de auditare prin audit externalizat;
  1. Activități de management proiect (raportări, notificări, acte adiționale, rambursări, etc);
  1. Punere în funcțiune.
 5. Sustenabilitatea proiectului ( asigurarea funcționării în conformitate cu cerințele contractului de finanțare pe o perioada de 5 ani de la finalizarea perioadei de implementare).

Stadiul implementarii la data de 14 iulie 2020

1 Dezvoltareapatrimoniului cultural prinrestaurareamonumentului POȘTA VECHE din municipiulCălărași

-proiectul se aflăînfaza de finalizare a execuțieilucrărilor – estimarerecepție: luna august 2020; suntînderularecontractepentruactivitățisuport

2 Reabilitareatermică a Grădiniței cu program prelungit ȚARA COPILĂRIEI Călărași

-proiectul se aflăînevaluareachiziția de realizare PT șiexecuțielucrări; suntînderularecontractepentruactivitățisuport; se estimeazacaexecutia de lucrarisainceapa in lunadecembrie 2020;

3 Reabilitareatermică a LiceuluiTeoretic M. EMINESCU Călărași

-proiectul se aflăînetapa de realizaredocumentațiaPT ,urmândcaexecuția de lucrărisăînceapăînluna august 2020; suntînderularecontractepentruactivitățisuport

4 Reabilitareatermică a ScoliiGimnaziale T. VLADIMIRESCU Călărași

-proiectul se aflăînetapa de pregatireachizitia de realizare PT siexecutielucrari; sunt in derularecontractepentruactivitatisuport; se estimeazacaexecutia de lucrarisainceapa in lunafebruarie 2021;

5Reducereaemisiilor de carbon in municipiulCălărașiprinmodernizareainfrastructuriicăilor de rulare a transportului public local (str.Bucuresti- str.Prel.Bucuresti)

-proiectul se aflăînevaluareachizitia de realizare PT siexecutielucrari, fiind in derularecontractepentruactivitatisuport; se estimeazacaexecutia de lucrarisainceapa in lunaaprilie 2021;

6 Reducereaemisiilor de carbon înmunicipiulCalarasiprincreareaunuispațiu urban pietonal multifunctional in zonacentrala a municipiului

-proiectul se aflăînetapa de pregatireachizitia de realizare PT siexecutielucrari, fiind in derularecontractepentruactivitatisuport; se estimeazacaexecutia de lucrarisainceapa in lunamai 2021;

7 Imbunatatireatransportului public de calatori in municipiulCalarasisicrestereaperformanteloracestuiaprincreareaunuisisteminteligent de management al traficuluișimonitorizare video, bazatpeinstrumenteinovativeșieficiente

-proiectul se aflăînetapa de pregatireachizitia de realizare PT siexecutielucrari/furnizaredotari, fiind in derularecontractepentruactivitatisuport; se estimeazacaexecutia de lucrarisainceapa in lunamai 2021;

8 Creștereaatractivității, siguranțeișieficiențeitransportului public in municipiulCălărașiprinmodernizareaacestui mod de transport – autobuze, info calatori, e-tiketing, statiicalatori

-proiectul se aflăînetapadepregatireachizitia de furnizaredotari, fiind in derularecontractepentruactivitatisuport; se estimeazacafurnizarea de echipamentesainceapa in lunaoctombrie 2021;

9 Sporireagradului de mobilitate al populațieiprinintroducereaunuisistemintegrat de mobilitateurbanăalternativă, cu stațiiinteligenteautomatizate de biciclete in municipiulCălărași

-proiectul se aflăînetapa de pregatireachizitia de furnizaredotari, fiind in derularecontractepentruactivitatisuport; se estimeazacafurnizarea de echipamentesainceapa in lunaoctombrie 2021;

10 Reducereaemisiilor de CO2 in zonaurbanaprinconstruireaunui terminal intermodal de transport înzona de vest (SIDERCA) a MunicipiuluiCălărași

-proiectul se aflăînetapa de pregatireachizitia de realizare PT siexecutielucrari/furnizaredotari, fiind in derularecontractepentruactivitatisuport; se estimeazacaexecutia de lucrarisainceapa in lunamai 2021;

11 Înființarecentrupentruactivități educative șiculturaleîncartierulLivada

-proiectul se aflăînetapa de finalizareachizitia de realizare PT siexecutielucrari; in derularecontractepentruactivitatisuport; se estimeazacaexecutia de lucrarisainceapa in lunaoctombrie 2021;

12 ModernizareCentrucomunitar existent siamenajare zone adiacente (OborulNou)

-proiectul se aflăînetapa de derulareachizitia de realizare PT siexecutielucrari; in derularecontractepentruactivitatisuport; se estimeazacaexecutia de lucrarisainceapa in lunadecembrie 2021;

13 Regenerareafizica a zoneidefavorizateCărămidari (Scoala 7) prindezvoltareabazeimaterialedestinateactivitatiloreducative ,culturalesirecreative

-proiectul se aflăînetapa de pregatireachizitia de realizare PT siexecutielucrari; in derularecontractepentruactivitatisuport; se estimeazacaexecutia de lucrarisainceapa in lunadecembrie 2021;

14 Reabilitaretermica a caminuluipentrupersoanevarstnice SF ANTIM IVIREANUL

-contract de finantaresemnat in data de 09.07.2020

15 Managementulcomun al risculuipentrureacțiieficiente ale autorităților locale însituații de urgență

Partener :MunicipalitateaBelene (Bg)

-achizitia de echipamenteesterealizata in proportie de 90% ;proiectul se vafinaliza in septembrie 2020;

16ImbunătățireasiguranțeinavigabilitățiipefluviulDunareaînregiuneatransfrontalierăCalarasi – Silistra

Parteneri : UAT JudetulCalarasi

MunicipalitateaSilistra(Bg)

Probleme in implementare:neasigurarea de catreConsiliulJudeteanCalarasi a terenuluipe care se vaimplementaproiectul (terenocupat in prezent de bazanauticaapartinand CSM Calarasi)

17 Sistemintegratpentrusimplificareaprocedurilor administrative sireducereabirocratiei la nivelulMunicipiuluiCalarasi

-proiectul se aflăînetapa de derulareachizitia de sistem; in derularecontractepentruactivitatisuport;

18 Fundamentareadeciziilor, planificarestrategicasimasurisimplificatepentrucetateni la niveluladministratieipubliceCalarasi

-proiectul se aflăînetapa de pregatireachizitia de consultant sisistem; in derularecontractepentruactivitatisuport;

19 Wifi4eu – wifigratuitpentrueuropeni

– afostsemnatcontractul de executielucrari; se estimeazainstalareasistemului in luna august 2020

20 Promovareaincluziuniisocialeprinînființareaunui club al pescarilordunăreni din municipiulCălărași

– inprezent se executalucrari de constructii; in derularecontractepentruactivitatisuport; se estimeazafinalizarealucrarilor in lunamai 2021;

21 Inființarestații de reîncărcare a vehiculelorelectriceînmunicipiulCălărași (finantat de AgentiaFondului de Mediu)

-a fostsemnatcontractul de furnizaresiinstalareechipamente (statii de reincarcare); se estimeazapunerea in functiune a celor 4 statii in juruldatei de 15 septembrie 2020.

Toate proiectele aflate în implementare se situează în graficul aprobat prin contractual de finanțare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns