Primăria Municipiului Călărași a anunțat finalizarea a două proiecte finanțate din fonduri europene

Primăria Municipiului Călărași a anunțat finalizarea a două proiecte finanțate din fonduri europene, după cum urmează: 1. Modernizare și extindere Corp B, Liceul Teoretic Mihai Eminescu din municipiul Călărași, județul Călărași, proiect finanţat din Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în […]

Continue Reading