Municipiul Călărași

Municipiul Călărași, reședința județului omonim, este situat în SE României, în SE Câmpiei Române, pe o terasă de pe stânga brațului Borcea, la 25 m altitudine. Fluviul Dunărea mărginește la sud teritoriul orașului, care este și port fluvial, iar brațul Borcea, ce se desprinde pe malul stâng în aval de punctul Chiciu, străbate aria urbană […]

Continue Reading

Municipiul Oltenița

Oltenița, municipiu în județul Călărași, port fluvial, este situată pe malul stâng al Dunării, în Lunca Dunării, în aval de confluența fluviului cu râul Argeș, la 5-15 m altitudine, la 60 km sud-est de București. În perimetrul orașului Oltenița, la cca 3 km est de centru, pe movila Gumelnița, au fost descoperite în 1925 și […]

Continue Reading

Județul Călărași: scurt istoric

Pământ cu vechi tradiții în istorie, teritoriul actual al județului Călărași a cunoscut toate etapele dezvoltării istorice a poporului român. Dovezile materiale scoase la iveală de săpăturile arheologice sistematice sau întâmplătoare, precum și mărturiile documentare, atestă, pe de o parte, vechimea existenței populației românești pe aceste meleaguri, iar pe de altă parte, unitatea și continuitatea […]

Continue Reading

Județul Călărași: prezentare

Suprafața: 5.088 kmp; Numărul orașelor și municipiilor: 5, dintre care două municipii: Călărași și Oltenița; Numărul comunelor: 50; Numărul satelor: 159 Județul Călărași, declarat unitate teritorial-administrativă în ianuarie 1981, este situat în partea de sud-est a României, pe malul stâng al fluviului Dunărea și al brațului Borcea. Se învecinează la nord cu județul Ialomița, la […]

Continue Reading