Județul Călărași: prezentare

Social

Suprafața: 5.088 kmp; Numărul orașelor și municipiilor: 5, dintre care două municipii: Călărași și Oltenița; Numărul comunelor: 50; Numărul satelor: 159

Județul Călărași, declarat unitate teritorial-administrativă în ianuarie 1981, este situat în partea de sud-est a României, pe malul stâng al fluviului Dunărea și al brațului Borcea. Se învecinează la nord cu județul Ialomița, la est cu județul Constanța, la vest cu județele Giurgiu și Ilfov, iar la sud cu Bulgaria.

În județ se află Punctul de trecere a frontierei Călărași (România) — Silistra (Bulgaria), în regim de trafic rutier (bac) și portuar.

Suprafața județului reprezintă 2,1% din teritoriul României.

Potrivit Recensământului Populației din 2011, populația stabilă a județului Călărași era de 306.691 persoane. Populația stabilă a celor mai importante orașe este următoarea: municipiul Călărași (65.200 persoane), municipiul Oltenița (24.800 persoane) și orașul Budești (7.700 persoane). În municipii și orașe trăiesc 111.100 persoane, reprezentând 36,2% din totalul populației stabile. Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 283.100 persoane, dintre care s-au declarat români 259.300 persoane (91,6%), romi 22.900 persoane (8,1%) și de etnie turcă 500 persoane (0,2%).

Relieful este dominat de câmpie, grupată în patru mari unități: Câmpia Bărăganului Mostiștei (Bărăganul Sudic), Câmpia Vlăsiei, Câmpia Burnazului, Lunca Dunării.

Rețeaua hidrografică este formată din două bazine hidrografice, cel al Dunării și cel al Argeșului, și dintr-un sub-bazin, al Mostiștei. Fluviul Dunărea, care delimitează teritoriul județului în sud și sud — est, de la kilometrul 300 (Cernavodă) la kilometrul 450 (Gostinu), se desparte în două brațe — Borcea pe stânga și Dunărea Veche pe dreapta — care închid între ele Balta Ialomiței sau Insula Mare a Ialomiței. Pe teritoriul județului, râul Argeș se varsă în Dunăre la Oltenița, iar râul Dâmbovița în Argeș, la Budești.

Clima este temperat continentală cu regim omogen, ca urmare a uniformității reliefului de câmpie, cu veri calde și ierni reci. În extremitatea sudică a județului se individualizează topoclimatul specific al Luncii Dunării, cu veri mai calde și ierni mai blânde.

Lista ariilor protejate din județul Călărași cuprinde: Iezerul Călărași (Călărași, Cuza Vodă, tip avifaunistic, 2.877 ha), Ostrovul Ciocănești (tip floristic și faunistic, 206,7 ha), Ostrovul Haralambie (Lunca Dunării, tip floristic și faunistic, 44,9 ha), Ostrovul Șoimul (Dichiseni, tip floristic și faunistic, 20,10 ha), Pădurea Ciornuleasa (Mitreni, tip forestier, 75,20 ha).

Agricultura este activitatea economică principală în județ, terenurile agricole reprezentând peste 80% din suprafața județului. Aproximativ două treimi din producția agricolă a județului o reprezintă aportul sectorului vegetal, format, cu precădere, din culturile de cereale boabe, plantele uleioase și plante de nutreț. Industria județului este profilată, în cea mai mare parte, pe activități prelucrătoare. În județ se exploatează zăcăminte de gaze naturale și petrol pe raza comunei Ileana. Alte resurse exploatate sunt: argile (Budești), nisipuri și pietrișuri din albiile Dunării, Argeșului și Dâmboviței.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns